Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Home / Наеми / Обяви за търг

>>
стр. 1 (общо 3)  1  /  2  /  3  

Обява за търг Апартамент № 13 находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 1.

Обява за търг Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1.

Обява за търг Апартамент № 26, находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 19, бл.1.

Обява за търг Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А.

Обява за търг Апартамент № 4, находящ се в гр. София, на ул. „Ал. Жендов“ № 1, ап. 4
Заповед № А-З-136/07.08.2019 - Румяна Костадинова Хубер

Обява за търг Вила № 27, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, „Бояна“, ул. „Панорамен път“ № 51

Обява за търг Вила № 24, с адрес на сградата и поземления имот: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Панорамен път-специални нужди-Беловодски път“, ул. „Саша Попов“ № 24

Обява за търг Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.21.

Обява за търг Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, , адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 103, вх. 4, ет. 3.

Обява за търг Апартамент № 7 находящ се в гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19, ап. 7.
Заповед № А-З-128/19.07.2019 - Експлора БГ ООД

Обява за търг Апартамент № 33 находящ се в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №22, бл. 157А, ап. 33.
Заповед № А-З-127/19.07.2019 - Посолство Индия

Обява за търг Апартамент № 5 находящ се в гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл. 1, ет. 3.
Заповед А-З-122-А/ 03.07.2019 - ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД