Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Home / Наеми / Обяви за търг

>>
стр. 1 (общо 5)  1  /  2  /  3  /  4  /  5  

Обява за търг Апартамент № 38, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216, ет. 13.

Обява за търг Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7.

Обява за търг Апартамент № 46, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, кв. „Изток”, на ул. „Майор Юрий Гагарин” №22, бл.154А, ет.12.
Заповед А-З-190/ 21.11.2018

Обява за търг Апартамент № 22, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, кв. „Изток”, на ул. „Майор Юрий Гагарин” №22, бл.154А, ет.6.
Заповед А-З-184/19.11.2018 г.

Обява за търг Апартамент № 3, находящ се в гр. София, район Изгрев, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ № 40, бл. 215, ет. 1.
Заповед А-З-161/24.10.2018

Обява за търг Апартамент № 25, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, кв. „Изток”, на ул.„Пиер Дегейтър” № 9, бл.3.
Заповед А-З-160/24.10.2018

Обява за търг Апартамент № А4, находящи се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” № 233, с Панчарево, гр. София.
Заповед А-З-159/24.10.2018

Обява за търг Земя – част от УПИ ІІ, кв. 13, с имотен идентификатор 68134.1606.904, находяща се на бул.„Симеоновско шосе”№ 83.
Заповед А-З-164/24.10.2018

Обява за търг Апартамент № 15, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 40, бл.215, ет.5.
Заповед А-З-158/24.10.2018

Обява за търг Апартамент №63, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, ул.„Майор Юрий Гагарин” №22, бл.154 А, ет.16.
Заповед А-З-157/24.10.2018

Обява за търг Открит паркинг с 32 броя паркоместа – част от УПИ IV 725, кв.82А, находяща се над буферен паркинг на адрес: бул. „България” 111, гр. София.
Заповед А-З-163/24.10.2018

Обява за търг Апартамент № 15, находящ се в гр. София, ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3, ет. 8.
Протокол А-ПР-1182/19.10.2018