Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Новини

Кариера в АДИС - Юрисконсулт
19 June 2018

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

ТЪРСИ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ЗА ЕКИПА СИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

ЮРИСКОНСУЛТ

Изисквания

 

 

 

 

 

 

 

 • Магистър  по специалност Право;
 • Удостоверение за юридическа правоспособност;  
 • Професионален опит най-малко 3 години;
 • Да познава отлично Нормативните актове по търговско и гражданско право и подзаконовите  актове, свързани с прилагането им;
 • Добро ниво на владеене  на писмен и говорим  английски език;
 • Познания и опит в работата с Microsoft Office;
 • Комуникативност.

Задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Осъществява процесуалното представителство на Дружеството;  
 • Оказва правна помощ на работещите в Дружеството за законосъобразното изпълнение на служебните задължения;  
 • Съдейства в издаването на документи от органите на съдебната власт, свързани с дейността на дружеството;  
 • Защитава интересите на дружеството в съда,прокуратурата и следствието;
 • Представя дружеството пред всички съдилища, съдебно-изпълнителни служби, регионални дирекции на МВР, държавни и общински органи и служби, търговски банки и пред трети лица, когато е необходимо;

Ние предлагаме

 

 

 

 

 

 

 • Трудов договор със срок за изпитване 6 месеца;  
 • Заплата – конкурентна за този бранш;
 • Осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване;
 • Платен отпуск – съгласно КТ.

 • Предоставяне на суми за храна, ДМС;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Служебен телефон.

Ние инвестираме в развитието на персонала!

За допълнителна информация:

г-жа Ирена Атанасова – Експерт човешки ресурси
тел.: 02/ 846 54 31
i.atanasova@adis.bg

Ако настоящата обява Ви интересува, моля изпратете автобиография и
мотивационно писмо  на български език, актуална снимка и копия на документите за завършено образование, правоспособност и квалификация  на е-mail адрес или представете лично в АДИС ЕООД, на адрес: гр. София, ул. “Велико Търново” № 27.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. АДИС ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.


 

Share and Enjoy:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Ttechnorati

Абонамент е-оферти: