Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Новини

АДИС ЕООД открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следните недвижими имоти
03 October 2018
АДИС ЕООД открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следните недвижими имоти: Позиция 1 (п.1) – Открит паркинг с 32 бр. паркоместа – част от УПИ IV 725, кв.82А, находяща се над буферен паркинг на адрес: бул. „България” 111, София. Частта, обект на договора, е с площ от 700 кв.м.; Позиция 2 (п.2) – Апартамент №63, с със ЗП от 98,60 кв.м., антре, коридор, дневна с трапезария и кухня, балкон, 2 спални, баня с тоалетна, тоалетна, необзаведен, находящ се в София, ул.„Майор Ю. Гагарин” №22, бл.154 А, ет.16; Позиция 3 (п.3) – Апартамент № 15 със ЗП от 126,41 кв.м., входно антре, 2 спални, дневна с трапезария, кухня, баня, тоалетна и 4 балкона, необзаведен, находящ се в София, ул. „Р. Алексиев“ № 40, бл.215, ет.5; Позиция 4 (п.4) – Земя – част от УПИ ІІ, кв. 13, с имотен идентификатор 68134.1606.904, наричана по-долу „Имота”, находяща се на адрес: бул.„Симеоновско шосе”№ 83. Частта, обект на договора, е с площ от 650 кв.м., при граници: север – ограда на резиденция, запад – бул.„Симеоновско шосе”, юг – зелена площ, изток – рампата на подземен гараж на бул.„Симеоновско шосе” №83, зелена площ около трафопост. Позиция 5 (п.5) – Апартамент № А4 със застроена площ от 185,38 кв.м., състоящ се от: дневна с кухня, 2 спални, 2 бани, тоалетна, мокро помещение, 2 тераси, както и паркомясто 2 в подземния гараж, находящи се в „Апартаментен хотел „Панчарево” на ул. „Самоковско шосе” № 233, Панчарево, София. Позиция 6 (п.6) – Апартамент № 25 със ЗП от 98,99 кв.м., входно антре, дневна с трапезария и кухня, 2 спални, тоалетна, баня, балкон, находящ се в София, ул.„П. Дегейтър” № 9, бл.3. Позиция 7 (п.7) – Апартамент № 3 със ЗП от 107,07 кв.м., входно антре, дневна, кухня, 2 спални, баня, тераса, находящ се в София, ул. „Р. Алексиев“ № 40, бл. 215, ет. 1. Предназначение на имота: за (п.1) - за открит паркинг; (п.2) - за жилище; (п.3) - за жилище/офис; (п.4) - за открит паркинг; (п.5) - жилище с паркомясто; (п.6) - за жилище/офис; (п.7) - за жилище. Срок на договора: до 3 г. от датата на сключване на договора. Начална цена (месечен наем): (п.1) – 800 лева; (п.2) – 605 евро, като цената е с включени разходи за отопление на апартамента и разходи общи части; (п.3) – 630 евро; (п.4) - 450 лева; (п.5) – 700 евро за апартамента и 58 евро за паркомястото; (п.6) – 350 евро; (п.7) – 500 евро. Цената е без ДДС. Стъпка на наддаване в случай, че се извършва явно наддаване: (п.1) – 15 лева; (п.2) – 25 евро; (п.3) – 15 евро; (п.4) - 40 лева; (п.5) - 25 евро; (п.6) - 10 евро; (п.7) - 30 евро. Цената е без ДДС. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията. Начин на плащане: по банков път. Дата, място и час на провеждане на търга: на 22.10.18г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: (п.1) – 10 ч.; (п.2) –11 ч.; (п.3) – 12 ч.; (п.4) – 13 ч.; (п.5) –14 ч.; (п.6) – 15 ч.; (п.7) – 16 ч. Тръжната док. се закупува в София, ул. „В. Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16 ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на АДИС. Краен срок за закупуване на тръжна док. - до 12 ч. на 19.10.18 г. Депозит за участие: (п.1) – 300 лв.; (п.2) – 300 лв.; (п.3) – 400 лв.; (п.4) – 225 лв.; (п.5) – 400 лв.; (п.6) – 300 лв. Условия за оглед: след закупуване на тръжна док. и предварителна заявка на телефон: за (п.1) и (п.2)– 0882177780; (п.3), (п.6) и (п.7) – 0882177783; (п.4) и (п.5) – 0882177782. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 19.10.18г. Специални изисквания: за (п.2) – за посолства и дипломатически мисии; за всички останали позиции – няма. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 05.11.18г. в гр. София, ул. „В. Търново” № 27: (п.1) – 10 ч.; (п.2) – 11 ч.; (п.3) – 12 ч.; ( п.4) – 13 ч.; (п.5) – 14 ч.; (п.6) – 15 ч.; (п.7) – 16 ч. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг - до 16.30ч. на 02.11.18г. Краен срок за закупуване на тръжна док. за повторния търг - до 12 ч. на 02.11.18г.
Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Ttechnorati

Абонамент е-оферти: