Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / / ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД търси най-подходящите кандидати за екипа си за позицята ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА.
Ние предлагаме:
•Трудов договор – със срок за изпитване 6 месеца.
•Работно място – административна сграда на Агенцията на ул. “В. Търново” № 27.
•Работно време – от 9,00 до 17,30 ч. с 30 минути обедна почивка.
•Заплата по трудов договор и доплащания за професионален опит.
•Осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване.
•Платен отпуск – съгласно КТ.
•Предоставяне на суми по социалната програма на Дружеството.
•Допълнителна здравна застраховка.
•Служебен транспорт
•Лимит на мобилен телефон

Изисквания:
•Висше образование – бакалавър
•Придобита инженерна или техническа специалност е предимство
•Професионален опит в организацията и контрола на строителни и ремонтни работи;
•Компютърна грамонтност. Познания и опит в работата с Microsoft Office, счетоводен и сециализиран
софтуер е предимство.
•Владеенето или ползването на английски или друг език от ЕС е предимство;

Мотивационно писмо и автобиография на български език и копия на документите за завършено образование, правоспособност и квалификация кандидатите могат да представят чрез jobs.bg или в АДИС ЕООД, на адрес: гр. София, ул. “В. Търново” № 27.
След предварителен подбор по документи, САМО избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. АДИС ЕООД се задължава да не ги разпространява.

АДИС ЕООД – гр. София-1504, ул. “Велико Търново“ № 27 Ирена Атанасова Експерт управление на човешките ресурси Тел.: 02-948-75-33/ GSM: 0882-177-700 e-mail: i.atanasova@adis.bg

Абонамент е-оферти: