Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / Контакт / Координати

АДИС ЕООД

ул. "Велико Търново" 27
София 1504, България 
Тел.: (+359 2) 943 44 81
Факс: (+359 2) 943 44 27
e-mail: adis@adis.bg

Location
Местонахождение

КЛИЕНТСКА ПОЛИТИКА: ПЛАЩАНИЯ (За повече информация, натиснете ТУК)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ/ПАРТНЬОРИ,

С цел улесняване на взаимната комуникация, Ви информираме, че можете да подавате своите входящи документи по електронен път на адрес: delovodstvo@adis.bg, при условие, че притежавате универсален електронен подпис.

Изпратеното по този начин заявление има силата на саморъчен подпис при условията на чл.13, ал.2 и ал.3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

 

 


Абонамент е-оферти: