Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / Контакт / Координати

Седалище и адрес на управление:

Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

гр. София 1504, Република България
ул. Велико Търново №27
тел.: (+359 2) 943 44 81
факс: (+359 2) 943 44 27
e-mail: adis@adis.bg

Идент.номер: 130697848
ИД по ДДС: BG130697848

Отдел Управление на имоти
инж. Елка Панкова, Началник отдел
тел.: (+359 2) 948 75 60
мобилен: (+359) 882177780
e-mail: pankova@adis.bg
секретар, тел.: (+359 2) 948 75 07

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ/ПАРТНЬОРИ,

С цел улесняване на взаимната комуникация, Ви информираме, че можете да подавате своите входящи документи по електронен път на адрес: delovodstvo@adis.bg, при условие, че притежавате универсален електронен подпис.

Изпратеното по този начин заявление има силата на саморъчен подпис при условията на чл.13, ал.2 и ал.3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

 


Абонамент е-оферти: