Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на работно облекло, обувки и сабо
Съгласно Заповед № А-З-59/15.04.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на работни облекла, обувки и сабо за персонала на сектор \\\"Столово хранене\\\". Краен срок за подаване на офертите: до 13,30ч на 22.04.2019г. За повече информация: Отдел Човешки ресурси
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на униформени облекла, обувки и сабо
Съгласно Заповед № А-З-60/15.04.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на униформени облекла, обувки и сабо за персонала на сектор \\\"Столово хранене\\\". Краен срок за подаване на офертите: до 13,30ч на 22.04.2019г. За повече информация: Отдел Човешки ресурси
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на работно облекло и обувки
Съгласно Заповед № А-З-58/15.04.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за изработка и доставка на работно облекло и обувки за персонала на Дирекция \\\\\\\"Сигурност и транспорт\\\\\\\", в звено \\\\\\\"Аварийна поддръжка\\\\\\\" и звено \\\\\\\"Ремонтна дейност\\\\\\\". Краен срок за подаване на офертите: до 13,30ч на 22.04.2019г. За повече информация: Отдел Човешки ресурси
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за Циклене и лакиране на паркет с подмяна на первази.
Съгласно Заповед № А-З-61/16.04.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за Циклене и лакиране на паркет с подмяна на первази. Обект: Почивен дом АДИС, гр. Варна, к.к. Чайка. Краен срок за подаване на офертите: до 17:00ч на 22.04.2019г. За повече информация: Отдел ПСФ
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на противопожарни врати
Съгласно Заповед № А-З-53/08.04.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на противопожарни врати за сграда на АДИС ЕООД на ул. „Александър фон Хумболт“ №7, гр. София. Краен срок за събиране на офертите: до 17ч на 16.04.2019г. За повече информация: Отдел ПСФ
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на проект за извършване на основен ремонт на подземен гараж в УПИ I-ОЖС и КОО, кв.54, СО р-н Изгрев
Съгласно Заповед № А-З-22/ 18.02.2019 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за Изготвяне на проект за извършване на основен ремонт на подземен гараж в УПИ I-ОЖС и КОО, кв.54, СО р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри №19-17.

Краен срок за събиране на офертите: 06.03.2019 г. до 17:00 ч. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд.

Със Заповед № А-З-31/08.03.2019 г. се удължава срока за подаване на офертите до 17:00 ч. на 18.03.2019 г.

  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за Разрушаване на зидани тухлени стени с изнасяне, транспортиране и предаване за депониране на строителните отпадъци
Съгласно Заповед № А-З-39/ 18.03.2019 и Заповед А-З-44/ 25.03.2019 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за Разрушаване на зидани тухлени стени с изнасяне, транспортиране и предаване за депониране на строителните отпадъци.

Местонахождение: ул. Александър фон Хумболт №7, гр. София.

Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, ЕИК, седалище, адрес на управление. При предоставяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка; Обща цена на поръчката и начин на плащане; Срок за изпълнение на поръчката; Гаранционен срок; Валидност на офертата.

Краен срок за събиране на офертите: 29.03.2019 г. до 17:00 ч. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд.

  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за доставчик на машини за нуждите на Аварийна и ремонтна групи
Съгласно Заповед А-З-42/19.03.2019 г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за доставчик на машини за нуждите на Аварийна и ремонтна групи, както следва:
1. Перфоратор с SDS-plusGBH 2-28 F, 880 W-2 бр.
2. Перфоратор с SDS-plusGBH 2-28, 800 W-2 бр.
3. Перфоратор с SDS-plusGBH 2-26 DRE, 800 W-1 бр.
4. Перфоратор с SDS-plusGBH 2-20 D, 650 W-1 бр.
5. Перфоратор с SDS-maxGBH 5-40 D, 1100 W-1 бр.
6. Бъркалка за строителни разтвори 1050 W-3 бр.
7. Бъркалки за строителни разтвори HEXAFIXCQ, 1400 W-2 бр.
8. Машини за шлайфане на стени и тавани с дълго рамо 1 бр.
9. Прахосмукачка GAS 25 L SFC Professional, 1200 W-1 бр.
10. Винтоверт акумулаторен Li-IonGSR 120 Li-2 бр.
11. Винтонверт акумулаторен Li-IonGSR 180 Li-2 бр.
12. Винтоверт акумулаторен Li-IonDS18DJL-2 бр.
13. Къртач със захват SDS maxGSH-1 бр.
14. Циркуляр настолен с герунг и изтегляне GCM 800 SJ-1 бр.
15. Ренде електрическо P20SF-1 бр.
16. Винтоверт електрически FS6300R-1 бр.
17. Шлем фотосоларен заваръчен WM-1 бр.
18. Електрожен инвенторен DC с LCD екранWMEm-1 бр.
19. Такер електрически J-171,за кламери 18-30 мм с тип C и гвоздеи 18-30мм-1 бр.
20. Машина за рязане на фаянс STAR-51, 51 см, 0-12 мм в куфяр-1 бр.
21. Машина за рязане на фаянс STAR-42, 42 см, 0-12 мм в куфар-1 бр.
22. Циркуляр ръчен KS 55 FS, 1200W, 5600 оборота, диск 160 мм.-1 бр.
23. Стълба AL трираменна професионална Tribilo-1 бр.
24. Водоструйка електрическа-1 бр.
25. Прахосмукачка GAS12-25PSq 1350 W-1 бр.
26. Пистолет за горещ въздух HG 2320 E, 2300 W, 80-650 pC-1 бр.
27. Ножовка M4500, 1010 W, 0-2800 оборота, 28 мм-1 бр.
28. Фреза за канали GNF 35 CA Professional, 1400W-1 бр.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица - търговци регистрирани по Закона за търговския регистър - задължително посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица - търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие.

Начин и срок на подаване на офертите: в Деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в затворен непрозрачен плик, на който са посочени наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата за която кандидатства, или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
Краен срок за подаване на офертите: до 13.00 часа на 22.03.2019 г.

  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за противопожарен водопровод 2
Съгласно Заповед № А-З-38/14.03.2019 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на противопожарен водопровод 2 в имота на ул.\\\"Александър Фон Хумболт\\\" №7. Краен срок за събиране на офертите: 25.03.2019, до 17 часа. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител на електрохидравлична платформа за хора с увреждания
Съгласно Заповед № А-З-37/ 12.03.2019 и Заповед А-З-43/ 25.03.2019 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изработка, доставка и монтаж на електрохидравлична платформа за хора с увреждания в имот на ул. \"Александър Фон Хумболт\" №7. Краен срок за събиране на офертите: 29.03.2019, до 17 часа. За повече информация: отдел Поддръжка на сградния фонд.