Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител на услуга - извършване на профилактичен медицински прегледи ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези на работници и служители на АДИС ЕООД - жени
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-220/26.11.2019 и № А-З-ЗБ/14.01.2020г., обявява процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за извършване на профилактичен медицински прегледи ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези на работници и служители на АДИС ЕООД - жени.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител на услуга - извършване на профилактичен медицински преглед ехография и клиничен преглед от уролог на работници и служители на АДИС ЕООД - мъже
АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-219/26.11.2019г. и № А-З-ЗВ/14.01.2020г., открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за извършване на профилактичен медицински преглед ехография и клиничен преглед от уролог на работници и служители на АДИС ЕООД - мъже.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за Доставка и монтаж на кондензни вани с ел. нагревател, предпазител и термостат - комплект за отводняване на външни тела на термопомпи
АДИС ЕООД на основание Заповеди на Управителя № А-З-240/20.12.2019 и А-З-5/13.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за Доставка и монтаж на кондензни вани с ел. нагревател, предпазител и термостат - комплект за отводняване на външните тела на термопомпите на обект: Апартаментен хотел Панчарево на бул. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Самоковско шосе\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" № 233.
Краен срок за събиране на офертите: 16.01.2020г.
За повече информация: инж. Диляна Вачковска - 0882177737
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик на лек автомобил за нуждите на АДИС ЕООД
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание заповед № А-З-10/27.01.2020г. открива процедура за избор на доставчик, за Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на АДИС ЕООД.
Краен срок за подаване на офертите: до 17ч на 05.02.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за изготвяне на конструктино обследване и проект за възстановяване на експлоатационната годност на сграда изградена на груб строеж
АДИС ЕООД на основане Заповед № А-З-8/21.01.2020г., открива процедура за избор на изпълнител за изготвяне на конструктино обследване и проект за възстановяване на експлоатационната годност на сграда изградена на груб строеж. Обект: Търговско представителство в ПИ.68134.4338.1046 Административен адрес: гр. София, кв. Овча Купел, ул. „Боряна“ № 29.
Краен срок за подаване на офертите: до 17ч. на 03.02.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл
  • "АДИС"ЕООДоткрива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга
АДИС, на основание Заповед А-З-9/24.01.2020г., открива конкурсна процедура за предоставяне на застрахователна услуга по застраховане на следните групи имущества: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството - подробно описани в приложение №1 - Активи, неразделна част от настоящото решение; както и Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск.
Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 07.02.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.