Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител за пране, сушене и гладене на бельо, за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци.
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед № А-З- 38/11.03.2020г. на Управитиля, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци\\\", за срок от една година за сезон ЛЯТО 2020г., подробно описани в Приложение 1.
Изисквания към кандидатите: български юридически лица - търговци - представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица - търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър, не се допускат до участие.
Офертите се подават до 17.00 ч. на 30.03.2020г. в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраша заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата и процедурата, за която се подават. Офертите се подписват от законния представител или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилагат: удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА СЪС СТЪКЛОПАКЕТИ И PVC ДОГРАМА НА ОБЕКТ НА УЛ. „ШИПКА” № 50, ГР. СОФИЯ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-37/06.03.2020г. и Заповед № А-З-42/25.03.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на дървена дограма със стъклопакети и PVC дограма на обект на ул. „Шипка” № 50, гр. София.
Срок за получаване на офертите – до 17.00 ч. на 30.03.2020 г.
За повече информация, моля посетете: https://imoti.adis.bg/2020/03/09/procedura-izbor-na-izpalnitel/
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА БАЛКОНИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-43/25.03.2020 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за ремонт на балкони (парапети и чела) по алпийски способ.
Местонахождениe: гр. София, бул. \\\"Янко Сакъзов\\\" № 19
Изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да са юридическите лица регистрирани по Закон за търговския регистър и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гаранционна услуга с определените в заданието условия.
Краен срок за събиране на офертите: до 17ч на 14.04.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.