Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик на спално бельо, възглавници и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2019
Съгласно Заповед № А-З-98/31.05.2019г. и Заповед №А-З-81/15.05.2019 на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на доставчик на спално бельо, възглавници и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2019, разделено по позиции, както следва:
Позиция № 1
1. Чаршаф долен - размер 150/240 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 50 бр.;
2. Чаршаф горен - размер 220/150 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 50 бр.;
3. Калъфка за възглавница - размер 50/70 см., цвят бял, плат Ранфорс, с бродерия, 50бр.
Позиция № 2 Възглавница - размер 50/70см.,600гр. с пълнеж силиконова вата, капитонирана, 50бр.
Позиция № 3
1. Хавлия малка - размер 50/90 см., цвят бял, 100% памук, 400 / 450 гр./кв.м., с бродерия, 50 бр.
2. Хавлия голяма, размер 70/140 см., цвят бял, 100 % памук, 400/450 гр./кв.м. с бродерия, 50 бр.
Краен срок за подаване на офертите: до 17ч. на 07.06.2019г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на изпълнител на уеб сайт за нуждите на АДИС ЕООД
Съгласно Заповед № А-З-82/15.05.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на изпълнител на уеб сайт за нуждите на АДИС ЕООД.
Краен срок за събиране на офертите: до 17ч на 03.06.2019г.
За повече информация: Отдел Маркетинг, тел. 0882177749
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик на хладилна техника
Съгласно Заповед № А-З-100/04.06.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на доставчик на хладилна техника.
За повече информация, моля отворте прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на доставчик за доставка и монтаж на компоненти за осъществяване на видеонаблюдение
Съгласно Заповед № А-З-101/04.06.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на доставчик за доставка и монтаж на компоненти за осъществяване на видеонаблюдение за обект на ул.\\\"Велико Търново\\\" №27, 1-ви ет., помещение пред кабинет на ЕУЧР.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма
Съгласно Заповед № А-З-108/04.06.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД се открива процедура за избор на Изпълнител и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 /две/ години за: „Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори в обекти, собственост на АДИС ЕООД – гр.София“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.
Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на 24.06.2019 г.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДОткрива процедура за избор на доставчик на три броя професионални прахосмукачки за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци
Съгласно Заповед № А-З-109/12.06.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД сеОткрива процедура за избор на доставчик на три броя професионални прахосмукачки за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2019, със следните характеристики: мощност мин. 800W, вакуум 244/24.4 mbar и начин на събиране на отпадъци, с торби за еднократна употреба.
Краен срок за събиране на офертите: Офертите се подават до 17ч. на 17.06.2019г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон.
Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК. За повече онформация, моля отворете прикачения файл.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за Диагностика и профилактика на 30 броя климатични системи
Съгласно Заповед № А-З-107/12.06.2019г. на Управителя на АДИС ЕООД сеоткрива процедура за избор на Изпълнител за „ Диагностика и профилактика на 30 броя климатични системи и преместване на 2 бр. климатици, находящи се на ул.“Александър фон Хумболт“ №7, гр. София.
Краен срок за събиране на офертите: 17.06.2019 г. до 17,00 часа.
За повече информация, моля отворете прикачения файл.